Algemene voorwaarden

Al onze leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden leveranties en diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel, Zeilmakerij, Dekkledenvervaardiging en Scheepstuigerij en/of leveranties en diensten betreffende hijs- en hefmiddelen ten behoeve van de leden van de SZS en/of de EKH gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 1 januari 2012, onder nummer 140/2001. Onze Algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.