Disclaimer

Op deze website stelt Noordzij Staalkabel B.V. aan de bezoekers van de website bepaalde informatie ter beschikking. Noordzij Staalkabel B.V. streeft daarbij naar een correcte en betrouwbare weergave van deze informatie, maar acht zich niet gebonden door enige fout of omissie. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Privacy
Bij het verkrijgen van door bezoekers van deze website aangeleverde informatie neemt Noordzij Staalkabel B.V. alle wettelijke regelingen, waaronder die met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, in acht. Door het bezoeken van deze website geeft de bezoeker Noordzij Staalkabel B.V. het recht om persoonlijke gegevens als naam, (e-mail)adres en eventueel andere verstrekte gegevens te gebruiken voor interne administratieve en marketing doeleinden (zoals het verschaffen van informatie over producten en services van Noordzij Staalkabel B.V.), tenzij de bezoeker daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De persoonlijke gegevens zullen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker aan derden ter beschikking worden gesteld.

Auteursrecht
Het auteursrecht op de inhoud van deze website berust geheel bij Noordzij Staalkabel B.V.. Het is de bezoekers slechts toegestaan de informatie te printen, vermenigvuldigen, kopiëren en/of te distribueren, indien dit wordt gebruikt voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden en immer geschiedt onder vermelding van het auteursrecht van Noordzij Staalkabel B.V.. In alle andere gevallen dient Noordzij Staalkabel B.V. uitdrukkelijk toestemming te geven voor printen, vermenigvuldigen, kopiëren en/of distribueren van de informatie.

“Drie generaties Noordzij, tot uw dienst”
Over Ron
De historie gaat terug tot 1946, wanneer Jan Noordzij begint als totaalleverancier van scheepsproviand. Zijn zoon Martin neemt het bedrijf in 1968 over en specialiseert zich sinds 1980 als kraanrunnerscentrum.